1. Ana Sayfa
 2. Eğitim

Ankara’daki En İyi 5 Özel (Vakıf) Üniversite

Ankara’daki En İyi 5 Özel (Vakıf) Üniversite
Ankara’daki En İyi 5 Özel (Vakıf) Üniversite
0

Ankara’daki en iyi 5 özel (vakıf) üniversite sıralaması; üniversite hareketliliğinin genelini içeren eğitim, öğretim ve yaşam şartları noktasında meydana gelmektedir. Üniversite süresi boyunca bir öğrencinin öğrenebileceği ve hakim olabileceği her unsur, üniversitenin kalite düzeyini yaratan etmenler şeklinde bulunur. İlgili etmenler olarak ise özel üniversiteler daha etkin bir konumda yer almaktadır.  Bu konuma ilişkin özel üniversite fırsatları, Ankara’daki en iyi 5 özel (vakıf) üniversite listesi içerisinde de varlık göstermektedir.

Özel (Vakıf) Üniversitelerinin Tanımı

Devlet üniversitelerine göre öğrencilere ayrılan ilgi ve alakanın daha fazla olduğu özel üniversiteler, eğitim ve öğretim faaliyetleri olarak birçok konsepti içerisinde barındıran üniversite türünü içerir. Devlet üniversitelerinde herhangi bir ücretin yer almadığı unsurun (ikinci öğretim ödemeleri hariç) tersine özel üniversiteler, yapılan yatırımlar ve verilen hizmetler noktasında dönem veya yıl olmak üzere ücret yansıtırlar.

Bir ailenin eğitim alanındaki yatırımını veya çeşitli kişilerin bir araya gelmesi ile kurulan özel üniversiteler, vakıf üniversiteleri olarak da adlandırılmaktadır. Eğitim olanakları bazında da gelişmiş imkanlar ve süreçler, bu üniversiteler bünyesinde daha fazladır. Öğrencilere ait fakülte adedi, kampüs ve bölüm sayısı, üniversite yerleşkesinin merkezi bir konumda bulunması ve üniversite içi faaliyetler olarak gerçekleştirilebilecek aktivitelerin sayısının fazla olması gibi geniş ölçekli imkanlar ve nitelikler yer almaktadır.

Özel Üniversitelerin Özellikleri

Devlet üniversiteleri kapsamında var olan kontenjan sayısı, eğitim ve öğretim donanımları ve üniversitenin sağladığı fırsatlar; bazı kişi ve kişilere göre yeterli ölçütleri sağlamamaktadır. Ek olarak eğitim koşullarındaki öznellik, yaşam standartlarındaki farklılık ve bireysel beklentilerin değişiklik göstermesi gibi unsurlar da öğrencilerin özel üniversiteleri seçmesinde rol oynayan unsurlardır.

Mevcut unsurlardan hareketle özel üniversitelerin avantajlı özellikleri yer almaktadır. Bu özelliklere uygun olarak şekillenen Ankara’daki en iyi 5 özel (vakıf) üniversite listesi bulunmaktadır. İlgili listelerdeki üniversitelerin nitelikleri olarak;

 • Başarı odaklı bir anlayışın varlığı ve bu anlayışa yönelik burs süreçlerinin yer alması
 • Eğitim ve öğretim aşamalarının yaygın bir şekilde bulunması
 • Kampüs hayatı olarak sosyal ve kültürel bir yaşamın benimsenmiş olması
 • Yabancı dil eğitimi noktasında geniş ölçekli fırsatların tanınması
 • Çeşitli programlar aracılığı ile yurtdışında eğitim görme imkanının var olması
 • Üniversite içerisinde iş faaliyetlerinin bulunması
 • Mesleki hayata ait beceri entegrasyonu sağlayan oluşumların mevcut olması
 • Staj hareketliliği olarak birçok imkanın yaratılması
 • Girişimcilik, kişisel gelişim ve psikoloji gibi alanlara yönelik hizmetlerin verilmesi
 • Sosyal etkinliklerin sayısının yüksek olması
 • Düşünmeye sevk edici programların ve aktivitelerin yer alması
 • Birçok materyal desteğinin bulunması
 • Hızlı ve her noktadan ulaşabilir internet hizmetlerinin var olması

Şeklindeki birçok özellikler, özel üniversitelerin yarattığı fırsat ve imkanlar dahilinde mevcuttur.

Devlet ve Özel Üniversiteleri Arasındaki Farklar

Devlet ve Özel Üniversiteleri Arasındaki Farklar

Dönemsel veya yıllık planlı ödeme unsuru, sağlanan imkanların niteliği ve öğrenci kontenjanı gibi farklılıklar; Devlet ve özel üniversiteler arasındaki farklara konu olmaktadır. Bu noktada öğrencilerin gelecek planlarının değişiklik göstermesi ve zaman unsurunun giderek önemli hale gelmesi gibi nedenler; özel üniversitelerin tercih edilme sıklığını arttırmaktadır. Bu sıklığa bağlı olarak şekillenen Devlet ve özel üniversiteler arasındaki farklar ise üniversitelerin sağladığı geniş olanaklar ve eğitici süreçlerin varlığı temelinde de yer almaktadır. Ankara’daki en iyi 5 özel (vakıf) üniversite listesinin meydana gelmesinde de varlık gösteren bu süreçler, üniversitelerin birbiri arasındaki değişen faktörleri açığa çıkarmaktadır.

1. Faktör: Devlet Üniversiteleri İçerisinde Herhangi Bir Ödeme Yükümlülüğün Bulunması

Verilen hizmetin kapsamı, niteliği ve süresi gibi unsurlara bağlı olarak varlık gösteren ücretlendirmeler; devlet üniversiteleri bünyesinde yansıtılmamaktadır.

2. Faktör: Ayrılan Kontenjan Sayısındaki Farklılık

Özel üniversiteleri içeren kontenjan adetleri, devlet üniversitelerine göre daha az sayıya bağlı olarak belirlenmektedir. Bu sayede öğrencilere ayrılması planlanan süreler ve mekanlar da daha iyileştirilmiş aşamalar bütünü içerisinde yer almaktadır.

3. Faktör: Sosyal ve Kültürel Alanlara ait Rakamlardaki Değişkenlik

Özel üniversiteler bünyesinde kullanıma açılan sosyal ve kültürel alanlar, Devlet üniversitelerine göre sayıca fazla bir konumda yer alır. Bunun sebebi ise öğrencilere yönelik yapılan yatırım boyutlarının devlet üniversitelerine göre daha fazla olmasından kaynaklanır.

4. Faktör: Eğitici ve Öğretici Materyal Varlığındaki Miktar ve Kalite Farkları

Ankara’daki en iyi 5 özel (vakıf) üniversite listesindeki üniversiteler bünyesinde var olan materyal destekleri, özellikle uygulamalı dersler düzeyinde Devlet üniversitelerine göre farklılık göstermektedir. Özel üniversitelerin laboratuvar hizmetleri, görsel sanatlara dayalı eğitici ve öğretici malzeme miktarı, kampüs içi faaliyetlere konu olan spor ve sağlık alanları gibi noktaları içeren materyal hizmetleri; Devlet üniversitelerine göre daha geniş unsurları kapsamaktadır.

Ankara’daki Özel Üniversiteler

Başkent özelliği taşıyan ve Türkiye’nin hemen hemen noktasına merkezi bir konumda yer alan Ankara ilinde, özel üniversitelerin sayısı oldukça fazladır. Şehrin gelişmiş birçok özelliği içerisinde barındırması, özel üniversitelerin sahip olduğu ve öğrencilere yansıttığı değerlere de yansımıştır.

Bu bağlamda listelenen Ankara’daki özel üniversiteler, çeşitli özellikler ve imkanlar bakımından Ankara’daki en iyi 5 özel (vakıf) üniversite olarak sıralanmaktadır. Bu sıralamanın oluşmasında mevcut olan unsurlar olarak;

 • Üniversitelerin kapasiteleri ve sunduğu hizmetler bütünü
 • Üniversitenin sağladığı sosyal ve kültürel aktiviteler
 • Akademik kadro başarısı
 • Araştırma ve geliştirme odaklı oluşumların varlığı

Şeklindeki etmenler bulunmaktadır.

Ankara’daki En İyi 5 Özel (Vakıf) Üniversite Listesi

Ankara’daki en iyi 5 özel (vakıf) üniversite listesi, üniversitelerin sağladığı imkanlar ve başarı ölçütleri temelinde sıralanmaktadır. Türkiye’nin en önemli şehirlerinden birisi olan Ankara’da, özel üniversitelerde okuyan öğrenci sayısı oldukça fazladır. İşte size Ankara’daki en iyi 5 özel (vakıf) üniversite sıralaması!

Bilkent Üniversitesi

Ankara’daki En İyi 5 Özel (Vakıf) Üniversite

Türkiye’deki ilk özel üniversite olma özelliğini taşıyan Bilkent Üniversitesi, 1984 yılında kurulmuş olan bir vakıf üniversitesidir. İçerisinde birçok enstitü ve fakülte yer alır. 39 farklı ülkeden öğrenciye ev sahipliği yapan Bilkent Üniversitesi, öğrencilerinin özgür ve akılcı düşünce elemanlarına sahip olan bireylerden oluşması hedefi ile hareket eder. “Bilkentli olmak” etiketi altında;

 • Güçlü bir kariyere ve alan bilgisine erişim sağlanmasına yardımcı olmak
 • Karar verme becerilerinin yüksek olduğu kişi ve kişiler yetiştirmek
 • Uluslararası vizyon niteliklerini sağlayıcı programlar ve faaliyetler yürütmek
 • Yaşam boyu başarı unsurunu yakalamak

Şeklindeki ilkeler bulunmaktadır. Üniversitenin yatırımları olarak ise ön plana çıkan noktalarından birisi, 2021 verilerine göre en yüksek kütüphane harcamaları yapan üniversite unvanıdır. Ek olarak bünyesindeki kariyer merkezlerine ait faaliyetleri, 1988’den beri yürütmektedir.

İlgili faaliyetler olarak ise öğrenci ve mezun işbirliğinin ve bilgi aktarımlarının sağlanması adına çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca bahsedilen bu nitelikleri birleştirici ve toplayıcı bir unsur olarak kariyer ve mezunlar ofisi olarak hizmet vermektedir. Üniversitenin öğrencilerine sağladığı imkanlar dahilinde;

 • Bilgi teknolojilerine ait çok sayıda birimin bulunması
 • Gelişmiş sağlık hizmetlerine dayalı sağlık merkezleri
 • Birçok ekipman ve malzemeyi içeren spor salonlarının varlığı
 • Güvenli ve temiz bir kampüs yaşamı
 • Öğrenci topluluklarına ait etkinlikler
 • Festivaller ve konserler
 • Sergiler ve söyleşiler
 • Sanat ve eğlenceye dayalı birçok aktivitenin mevcut olması

Şeklindeki hizmetler yer almaktadır.

Başkent Üniversitesi

Ankara’daki en iyi 5 özel (vakıf) üniversite listesi içerisinde var olan Başkent Üniversitesi, uluslararası bir marka ve öğrenci zenginliğine sahip yapısı ile öne çıkmaktadır. Bilimsel üretimler olarak öğretim süreçlerinin varlığını bünyesinde bulunduran üniversite, çağdaş bir medeniyet çizgisinin yakalanması ve bu çizgi doğrultusunda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi esaslarına yönelik olarak hareket eder. Üretilen bilginin toplumsal katma değer yönünü de ortaya çıkarmayı hedefler. Tüm bu hedefler düzeyinde Başkent Üniversitesi;

 • 17 bin öğrenci ve 1970 akademik personeli
 • Türkiye genelindeki 36 adet eğitim sağlık merkezi varlığı
 • Staj ve iş imkanlarına dayalı hizmetler
 • Geniş kapsamlı kütüphane alanları
 • Başarı ölçütlerine dayalı burs fırsatları
 • Kongreler, projeler ve etkinlikler
 • Seminerler ve konferanslar

Şeklindeki hizmetlere, imkanlara ve niteliklere sahip bir üniversite konumunda yer almaktadır.

Atılım Üniversitesi

Ankara’daki en iyi 5 özel (vakıf) üniversite listesinde bulunan Atılım Üniversitesi, etkin ve öğrenci odaklı kampüs yaşamı hizmetleri ile göz dolduran bir üniversitedir. Akademik başarı ve iş hayatına hazırlama noktalarında faaliyet gösteren üniversite, öğrencilerinin sosyal, kültürel ve yaşam boyu öğrenme üzerine yer alan faaliyetlerde bulunmasına olanak tanımaktadır. İlgili faaliyetler bütünü içerisinde;

 • Birçok açık alanların varlığı
 • Spor salonları ve merkezleri
 • Birçok bilgi kaynaklarının yer aldığı kütüphane hizmetleri
 • Günün her saatinde kullanıma açık bir şekilde yer alan laboratuvarlar
 • Konferans ve kongre salonları

Olarak mevcut bulunan mekanları ile birlikte öğrencilere hizmet vermektedir. Zengin akademik kadrosunun ve uzman personel hizmetlerinin aktarılmasını sağlayan personel varlığının yanında;

 • Temiz bir yaşamı içeren kampüs noktalarının bulunması
 • Endemik bitki türlerinin yer aldığı yeşil alanların varlığı
 • Her bina içerisinde yer alan restoran ve kafeterya hizmetleri

gibi birçok hizmet de Atılım Üniversitesi bünyesinde bulunmaktadır.

Çankaya Üniversitesi

Sıtkı Alp Eğitim Vakfı bünyesinde kurulan Çankaya Üniversitesi, Ankara’daki en iyi 5 özel (vakıf) üniversite arasında bulunuyor. Üniversite, matematik bilimleri başta olmak üzere bilgi üretme noktasında ödüllere sahip bir yapıda yer alıyor. Bilime duyulan ihtiyaca yönelik olarak oluşturulan birçok merkez, üniversite bünyesinde varlık gösteriyor. İlgili merkezler ve oluşumlar olarak;

 • Uygulama ve araştırma merkezi
 • Hukuki danışma ve yürütme merkezi
 • Kadın çalışmaları uygulama merkezi
 • Sürekli eğitim ve araştırma merkezi
 • Akustik uygulama ve geliştirme merkezi

Şeklindeki merkezler bulunuyor. Bu merkezlere ait hizmetler bütününe ek olarak;

 • İnsan hakları bilincinin aşılandığı bireyler yetiştirmek
 • Bilim ve teknolojinin kullanımında öncü değerler sağlamak
 • Yükseköğretim programlarının kalitesini yansıtmada lokomotif görevi üstlenmek
 • Bünyesinde barındırdığı enstitüler ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yükseltmek
 • Proje süreçlerinin nitelikli unsurlarla yönetilmesi ile birlikte bilim odaklı ürünler ortaya çıkarmak
 • Farkındalık seviyesi yüksek bireyler yaratmak
 • Sosyal, kültürel ve sağlık yönünden gelişim gösteren öğrenci profillerini meydana getirmek
 • Eğitim ve öğretimin önünde yer alan bütün engelleri kaldırmak

Olarak yer alan prensiplere sahiptir.

Ufuk Üniversitesi

Geleceğe ışık tutan bir eğitim ve öğretim anlayışına sahip olan Ufuk Üniversitesi, Ankara’daki en iyi 5 özel (vakıf) üniversite kapsamında yer almaktadır. Sorgulayan ve fikirlerini iyi bir şekilde ifade edebilen bireyler yetiştirme anlayışı ile hareket eden üniversite bünyesinde;

 • Alanında yetkin ve yeterli kişi ve kişiler yetiştirmek
 • Farklılıklara ve doğal hayata saygılı bireyler yaratmak
 • Yaşam boyu öğrenim unsuruna dayalı düşünce kalıpları inşa etmek

Şeklindeki nitelikler mevcuttur. Bu niteliklerin fiziksel bir yapıda yer aldığı merkezler ve birimler olarak;

 • Sosyal ve sağlık bilimleri enstitüleri
 • Ufuk yaşam dersleri
 • Bilgi sistemlerine dayalı programsal birimler
 • Hızlı ve güvenilir internet tarayıcıları ve altyapı sistemleri
 • Öğrenci odaklı kampüs yaşam merkezleri

gibi birçok oluşum yer almaktadır.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

Yorum Yap