1. Ana Sayfa
 2. Eğitim

İstanbul’daki En İyi 5 Özel (Vakıf) Üniversite

İstanbul’daki En İyi 5 Özel (Vakıf) Üniversite
0

İstanbul’daki en iyi 5 özel (vakıf) üniversite listesi, üniversite faaliyetlerinin bütününü içeren eğitim ve yaşam koşulları etrafında oluşmaktadır. Bir üniversitesinin öğrenciye katacağı her türlü katkı, üniversitenin kalitesini ortaya çıkaran etmenleri meydana getirmektedir.

İlgili etmenler düzeyinde, özel üniversiteler ön plana çıkmakta ve tercih edilen üniversite seviyelerini belirlemektedir. Özel üniversiteleri olarak özel eğitim imkanlarını içerisinde barındıran bu üniversiteler, İstanbul ilinde kapsamlı bir şekilde eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Yüksek Öğretim Kurumu’nun denetim ve gözetim süreçlerine bağlı olarak yer alan özel üniversiteler, belirli kıstaslar açısından İstanbul’daki en iyi 5 özel (vakıf) üniversite şeklindeki bir sıralamaya konu olmaktadır.

Özel (Vakıf) Üniversiteleri Nedir?

Özel hizmetlerin varlığı ve gelişmişlik düzeyi bakımından eğitim türünün belirli bir ücrete göre şekillendiği özel üniversiteler, birçok eğitim ve yaşamsal faaliyete dayalı imkanları bünyesinde barından üniversite türünü oluşturmaktadır. Devlet üniversitelerine dönem veya yıl olmak üzere belirlenen bir ücretin öğrenciler tarafından ödendiği bu üniversite türü, vakıf üniversitesi olarak da nitelendirilir.

Bir aileye veya köklü bir eğitim ortaklığına dayalı olan bu üniversiteler, eğitim koşulları olarak gelişmiş bir hizmet sunmaktadır. Bu hizmetin karşılığı olarak ise üniversitenin belirlediği ücretler yansıtılmaktadır. Öğrencilere yönelik fakülte sayısı, kampüs alanı, üniversite yerleşkesine ait konumun merkezi bir noktada olması ve üniversite içi faaliyetlerinin geniş bir yelpaze yer alması gibi imkanlar; İstanbul’daki en iyi 5 özel (vakıf) üniversite listesindeki üniversiteler bünyesinde de önemli bir ölçüde yer almaktadır.

Vakıf Üniversitelerinin Özellikleri

Devlet üniversitelerinin kontenjan durumu, eğitimsel özellikleri ve sağladığı imkanlar; kimi öğrencilere ve ailelere yeterli gelmemektedir. Ek olarak eğitim tarzı, sınıfsal nitelikler ve toplumsal özelliklerin etkileri de öğrencileri özel üniversitelere iten sebepler arasında yer almaktadır.

Özel Üniversite Özellikleri
Özel Üniversite Özellikleri

Mevcut sebepler üzerinden vakıf üniversitelerinin öne çıkan özellikleri bulunmaktadır. Bu özelliklere göre tercih edilme sıklığı artış gösteren İstanbul’daki en iyi 5 özel (vakıf) üniversite şeklindeki üniversiteler listelenmektedir. İlgili listelerdeki üniversitelerinin özellikleri olarak;

 • Burs sistemi ile hareket edilmesi ve başarıya göre ödenen ücret miktarının şekillenmesi
 • Kampüs içi eğitici, sosyal ve yaşamsal faaliyetlerin gelişmiş olması
 • Yabancı dil eğitimi konusunda geniş imkanların yer alması
 • Yurtdışı gidiş ve geliş faaliyetlerinin sıklık göstermesi
 • Üniversite bünyesinde çalışma alanlarının yaratılması
 • Görece daha merkezi konumlar çerçevesinde yer alması
 • Sektörel eğitim süreçlerinin yaygın olması
 • Staj faaliyetlerinin yoğun olması
 • Girişimcilik ve pazarlama gibi alanlara ait eğitim süreçlerinin var olması
 • İş hayatına ait eğitici ders türlerinin bulunması
 • Sosyal etkinliklerin birçok konu ve alanda yer alması
 • Mesleki eğitim tiplerine ait uygulamalı öğretim süreçlerinin var olması
 • Gezi programlarına ait hem eğitici hem de sosyal faaliyetlerin bir arada olması
 • Kişisel gelişim seviyesini arttırıcı faaliyetlerin yoğun bir şekilde mevcut bulunması
 • Kültürel aktivitelerin her düşünceye ve zevke hitap edecek türde yer alması
 • Donanımsal faaliyetler olarak birçok materyal bilgisinin aşılanması
 • Laboratuvar odalarının, bilgisayar sistemlerinin ve diğer imkanların gelişmiş olması

Şeklindeki birçok nitelik ve değerler bütünü, özel üniversitelerin sağladığı fırsat ve imkanlar olarak yer almakta ve mevcut özellikleri oluşturmaktadır.

Devlet ve Özel Üniversiteler Arasındaki Farklar

Ücret miktarı ve burs tipi açısından genellikle devlet üniversiteleri tercih edilse de özel üniversitelerine duyulan ilgi de gittikçe artmaktadır. Özellikle öğrencilerin gelecekteki iş imkanlarına odaklanması ve zaman kaybetmek istememesi, özel üniversitelerin tercih edilme nedenlerini oluşturan unsurlar arasında yer almaktadır. Bahsedilen unsurlar olarak üniversitelerin sağladığı geniş olanaklar ve eğitici süreçlerin varlığı, öğrencilerin özel üniversite seçimlerinde rol oynamaktadır. İstanbul’daki en iyi 5 özel (vakıf) üniversite listesinin meydana gelmesinde de etken olan üniversite seçim nedenleri, devlet ve özel üniversiteleri arasında değişiklik gösteren noktaları ortaya çıkarmaktadır. Bu noktalar üzerinden hareketle çeşitli farklar oluşmaktadır.

Devlet ve Özel Üniversiteler Arasındaki Farklar
Devlet ve Özel Üniversiteler Arasındaki Farklar

1 – Devlet Üniversitelerinde Dönem ve Yıllık Ödenen Bir Ücretin Bulunmaması (Örgün Öğretim Temelinde)

Devlet üniversiteleri bünyesinde, örgün öğretimini içeren fakülte ve bölümler üzerinden herhangi bir ücret alınmamaktadır.

2 – Kontenjan Durumunun Özel Üniversitelerde Daha Sınırlı Olması

Özel üniversitelere ayrılan kontenjan adeti, devlet üniversitelerine göre daha az sayıyı içermektedir. Maddi süreçler ve öğrencilere ayrılan zamana göre bu durum meydana gelmektedir. Bu açıdan da özel üniversitelerde öğrencilere ayrılan akademik zaman ve ilgi de daha fazladır.

3 – Sosyal ve Kültürel Alan Farkının Varlık Göstermesi

Özel üniversitelere ait olan sosyal ve kültürel alanlar, devlet üniversitelerine göre farklılık gösterir. Bunun nedeni, öğrenci sayısının değişkenliği ve yapılan yatırımların çeşitlilik göstermesidir.

4 – Eğitici ve Öğretici Materyaller Arasında Fark Bulunması

İstanbul’daki en iyi 5 özel (vakıf) üniversite listesindeki üniversitelerde de yer alan materyal desteği farkı, özellikle uygulamaları dersler bazında mevcut olmaktadır. Özel üniversiteler kapsamında yer alan laboratuvar donanımları, görsel sanat malzemeleri ve dijital sistemlerin varlığı alanlarındaki zenginlik; devlet üniversitelerine göre daha geniş faktörleri içermektedir.

İstanbul’daki Vakıf Üniversiteleri

Metropol şehir özelliğine sahip İstanbul’da, özel üniversite sayısı yüksek seviyededir. Şehrin birçok fırsatı içerisinde barındırması, özel üniversitelerinin tercih edilmesindeki artış unsuruna da yansımıştır. Bu eksende şekillenen İstanbul’daki özel üniversiteler, çeşitli özellikler ve imkanlar bakımından İstanbul’daki en iyi 5 özel (vakıf) üniversite olarak bir sıralama hareketi göstermektedir. Bu sıralamaya dair yer alan etmenler olarak;

 • Üniversitenin köklü tarihi
 • Üniversitenin sağladığı sosyal ve kültürel fırsatlar
 • Akademik kadro ve nitelik
 • Araştırma ve geliştirmeye dayalı merkezlerin sayısı ve kapasitesi
 • Tercih edilme sıklığı ve başarı yüzdesi

gibi faktörler ele alınmaktadır.

İstanbul’daki En İyi 5 Özel (Vakıf) Üniversite Listesi

İstanbul’daki en iyi 5 özel (vakıf) üniversite listesi, belirtilen özellikler çerçevesinde sıralanmaktadır. Türkiye’nin kalbi niteliğini taşıyan ve nüfus sayısının diğer illere göre oldukça fazla olduğu İstanbul’da, özel üniversite tercihleri de sıklık göstermektedir. İşte bu sıklığa göre meydana gelen İstanbul’daki en iyi 5 özel (vakıf) üniversite listesi!

Beykent Üniversitesi

Beykent Üniversitesi
Beykent Üniversitesi resmi.

Türkiye’deki ilk özel üniversite özelliğini taşıyan Beykent Üniversitesi, köklü bir eğitim geleneğine sahip bulunuyor. Kurumsal Akreditasyon Programı çerçevesinde de akredite niteliğine ulaşan Beykent Üniversitesi, sosyal ve kültürel noktaları içeren faaliyetleri de sıklıkla yürütmektedir. Bu açıdan depremzede, kanser hastası gibi dezavantajlı gruplara yönelik hastane hizmetleri ve sosyal açıdan iyileştirme hizmetlerini de ücretsiz olarak gerçekleştirmektedir. Üniversitenin bu özelliklerinin yanında temel niteliklerde yer alan değerleri noktasında; uzman bir akademik kadronun varlığı, profesyonel anlayışa sahip yönetim kadrosu, evrensellik ve katılımcılık gibi değerlerin varlığı, kaliteli bir eğitimin yansıtılması amacı gibi unsurlar yer almaktadır. Ayrıca üniversitenin ulaştığı ve daha fazla ileriye götürmek isteği başarı unsurları olarak;

 • Öğrenci başarı yüzdesinin artış göstermesi
 • Sosyal, kültürel ve toplumsal unsurların gelişim gösterdiği faktörlerin yükselmesi
 • Öğrenci ve öğrenme merkezli bir anlayışın her alana hakim olması

Şeklindeki hedefler yer almaktadır. Bu hedeflere yönelik Beykent Üniversitesi tarafından benimsenen ölçütler bağlamında;

 • Bilgi ve teknoloji odaklı üretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
 • Edinilen bilgi ve donanım değerlerinin mesleki becerilere yönelik olarak dönüştürülmesi
 • Fiziki, teknik ve programsal altyapı hizmetlerine sürekli olarak erişim sağlanması
 • Öğrencilerin kişisel gelişim düzeylerini geliştirici faaliyet zincirlerinin yaratılması
 • Sağlıklı ve zinde bir birey olma yolunda öğrencilere yönelik geniş faaliyet alanlarının oluşturulması
 • Barınma ve yaşam konusunda her isteğe ve bütçeye ait koşulların meydana getirilmesi

Şeklindeki değerler ve nitelikler bulunmaktadır.

Koç Üniversitesi

koc-universitesi
Koç Üniversitesi resmi.

İstanbul’daki en iyi 5 özel (vakıf) üniversite listesi dahilinde yer alan Koç Üniversitesi, Vehbi Koç tarafından kurulan ve akademik başarılar ile göz dolduran bir özel üniversitedir. Alanında uzmanlaşmış birçok profesörü çatısı altında toplayan Koç Üniversitesi, kimya ve psikoloji gibi birçok farklı alanda araştırma ve geliştirme çalışmaları olarak ün kazanmaktadır. Üniversite içerisindeki yürütülen çalışmalar olarak bilim yuvası niteliğini taşıyan fakülteleri ile birçok öğrencinin gelişiminde pay sahibi olmaktadır. Bu başarılarını birçok ödül ile taçlandıran üniversite bünyesinde, ilgili alanlarda oldukça yetenekli öğrencilerin bir araya geldiği bir kurum olma hedefi ile hareket edilmektedir. Bu hedefe ilişkin çeşitli noktalara odaklanan Koç Üniversitesi;

 • Bilim odaklı materyal desteğinin sağlandığı ve öğrencilerin bu alanda eksiklik duymadığı mekanlar üretmek
 • Proje faaliyetleri olarak öğrencilerin yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerinde sorumluluk almak
 • Evrensel düzeyde gelişim düzeyleri gösteren bireyler yaratmak
 • Öğrencilerin zamanını iyi değerlendirmesine yönelik eğitici, sosyal ve kültürel alanlar oluşturmak
 • Ahlaki unsurların ve farkındalık düzeylerin duyarlı bir konumda yer aldığı öğrenci profilleri meydana getirmek
 • Sorumlulukların bilincinde olan ve demokrasi unsurlarına bağlı olan kişilerin gelişimlerinde rol oynamak

Şeklindeki prensiplere sahiptir.

Yeditepe Üniversitesi

yeditepe-universitesi
Yeditepe Üniversitesi resmi.

İstanbul’daki en iyi 5 özel (vakıf) üniversite listesinde şekillenen üniversitelerden birisi olan Yeditepe Üniversitesi, öğrencilere sunduğu imkanlar düzeyinde öne çıkan bir üniversite konumundadır. 17 binin üzerinde yer alan öğrenci sayısı ile popüler üniversiteler arasındadır. Burs olanakları olarak da öğrencilere yardımcı olan Yeditepe Üniversitesi; İngilizce kamplarının varlığı, kampüs içi sosyal ve kültürel mekan sayısı, sağlık ve konaklama imkanları olarak geniş ölçüde yer alan hizmetler sunmaktadır. Akademik başarı noktasında da birçok niteliğine ve ödüle laik görülen üniversite, sürdürülebilir bir kampüs hayatının varlığı ile İstanbul’da faaliyet gösteren özel üniversiteleri arasında önemli bir düzeyde yer almaktadır. İlgili kampüs yaşamı noktasında;

 • Çevreci bir kampüs hayatının varlığı
 • Sürekli eğitim merkezlerinin bulunması
 • Mesleki eğitimlere dayalı uygulamalı eğitim ve öğretim hizmetlerinin mevcut olması

Şeklindeki imkanlar oluşum göstermektedir. Bu oluşumların yanında;

 • Bireysel eğitim yaklaşımlarını benimseyen merkezler
 • Kurumsal eğitim odaklı faaliyetler
 • Eğitimcilere yönelik hizmetler
 • Kültür ve sanat aktiviteleri
 • İş yaşamına ait bilgi ve beceri odaklı topluluklar, kuruluşlar ve hizmetler

Şeklindeki hizmet zincirleri de bulunmaktadır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Bilgi üniversitesi resmi.
Bilgi Üniversitesi resmi.

Mesleki kariyer odaklı bir anlayışa sahip olan İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul’daki en iyi 5 özel (vakıf) üniversite arasındaki yerini almaktadır. Araştırma ve geliştirme çalışmalarının mesleki bilgi ve becerilerle perçinlendiği üniversite bünyesinde, bilgi mükemmeliyet alanları gibi fark yaratan ve üretilen bilimsel faaliyetleri topluma kazandırmayı görev edinen merkezlerin varlığı da bulunmaktadır. Ek olarak üniversite bünyesinde;

 • Toplumsal ve kamusal etki odaklı öğrenci oluşumları
 • Araştırma merkezleri ve enstitüleri
 • İç ve dış kaynaklı projeler ve bu projelerin üretilmesini içeren merkezler
 • Üretimi gerçekleştirilen her türlü bilimsel sürecin topluma kazandırılması hedefine sahip teknoloji transfer ofisi

gibi önemli oluşumlar da bulunmaktadır.

İstanbul Aydın Üniversitesi

İstanbul Aydın Üniversitesi resmi.
İstanbul Aydın Üniversitesi resmi.

Üst düzey bir eğitim anlayışının üniversite bünyesindeki her bireye aşılanması ve uygulanması temelinde hareket eden İstanbul Aydın Üniversitesi, tercih edilme sıklığının yüksek olması bakımından İstanbul’daki en iyi 5 özel (vakıf) üniversite arasındaki yerini almaktadır. Farklı kültür ve düşünceleri bir araya buluşturarak öğrenci odaklı eğitim ve öğretim süreçleri yaratma amacına da sahip olan üniversite içerisinde;

 • 49 ülkeden ilgili eğitim programları ile gelen öğrenci varlığı
 • AR-GE ve inovasyon çalışmalarına ait proje destek merkezleri
 • TÜBİTAK gibi kuruluşlarla ortak olarak yürütülen iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri
 • Girişimci ruhlu öğrencilere yönelik mentorluk, danışmanlık ve ofis hizmetleri
 • Sosyal, kültürel ve eğitimsel kürsüler ve enstitüler
 • Sanat ve toplum odaklı birimler
 • Birçok disipline ait öğrenci toplulukları
 • Etkin ve öğrenci merkezli kampüs hayatı merkezleri
 • Spor ve sağlık koşullarına yönelik oluşumlar
 • Yurt yaşamına ve barınma hayatına ait faaliyet alanları

Şeklindeki kurum, kuruluş ve oluşumlar da bulunmaktadır.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

Yorum Yap